Prawo Hooke’a cz. 1


Rozciąganie i ściskanie

Przy badaniu rozciągania albo ściskania pryzmatycznych prętów chodzi o to, aby znaleźć wzajemną zależność między wielkością sił wewnętrznych, a odpowiadającą im zmianą długości pręta. Dajmy na to, że dany pręt o długości l podlega działaniu sił rozciągających rozłożonych równomiernie na obu przekrojach końcowych. Pod działaniem tych sił przedłuży się pręt o pewną wielkość x. Jeżeli […]

Luty 27, 2018

Pojęcia zasadnicze cz. 6


Rozciąganie i ściskanie

Wielkość ta charakteryzuje zupełnie natężenie  wewnętrznych sił sprężystości działających w płaszczyźnie naszego przekroju; nazwiemy ją krótko naprężeniem. W ogólnym przypadku będzie rozkład napięć w przekroju nierównomiernym, podobnie jak np. nierównomiernym jest rozkład naporu cieczy na ściany naczynia. Dla określenia wielkości wewnętrznych sił sprężystości w każdym punkcie przekroju uogólnimy wprowadzone pojęcie naprężenia. Dajmy na to, że […]

Luty 27, 2018

Pojęcia zasadnicze cz. 5


Rozciąganie i ściskanie

We wszystkich przytoczonych przykładach można bez trudności znaleźć przy pomocy statyki wypadkową sił zewnętrznych, działających na przekrój mn. W przypadku rozciągania lub ściskania otrzymujemy jedną siłę leżącą na osi pręta. Przy skręcaniu znajdujemy wypadkową parę sił, której płaszczyzna jest prostopadła do osi pręta. Na koniec w przypadku zgięcia leży para sił, do której się sprowadzają […]

Luty 27, 2018

Pojęcia zasadnicze cz. 4


Rozciąganie i ściskanie

Jeżeli całe ciało było w równowadze, to będzie w równowadze i rozpatrywana część ciała; trzeba tylko na powierzchnię przekroju działać siłami zastępującymi działanie odciętej części na część rozpatrywaną. Te siły, rozmieszczone w sposób ciągły na poprowadzonym przekroju, przedstawiają układ równoważący siły zewnętrzne działające na rozpatrywaną część ciała. W przypadku prętów o postaci graniastosłupa lub walca […]

Luty 27, 2018

Pojęcia zasadnicze cz. 3


Rozciąganie i ściskanie

Liczne materiały budowlane okazują się praktycznie jako doskonale sprężyste w dość obszernych granicach i zadaniem konstruktora jest obrać takie wymiary elementów konstrukcyjnych, przy których odkształcenia nie przekraczają granic sprężystości. Wówczas mogą konstrukcje trwale spełniać swoje zadanie, albowiem z ustaniem działania sił zewnętrznych powrócą do pierwotnej postaci. Ogólna teoria równowagi ciał sprężystych jest przedmiotem teorii sprężystości. […]

Luty 27, 2018

Pojęcia zasadnicze cz. 2


Rozciąganie i ściskanie

Jeżeli na takie ciało działa układ sił w równowadze, to pod ich wpływem zmieni ciało swą postać geometryczną, czyli odkształci się; oddzielne cząsteczki będą zmieniać swoje wzajemne położenia tak długo, aż nastąpi równowaga między siłami zewnętrznymi i wewnętrznymi (między-cząsteczkowymi). Siły zewnętrzne wykonują przy tym pracę zamieniającą się w energię potencjalną odkształconego ciała. Uderzającym w oczy […]

Luty 27, 2018

Pojęcia zasadnicze cz. 1


Rozciąganie i ściskanie

W mechanice ogólnej uważa się ciała stałe za doskonale sztywne, czyli przyjmuje się, że odległości między oddzielnymi punktami ciała nie zmieniają się pod działaniem sił zewnętrznych. Takie założenie odpowiada pierwszemu przybliżeniu i wystarcza przy traktowaniu całego szeregu zagadnień statyki, dynamiki i astronomii, skoro jednakże przejdziemy do badania warunków trwałości budowli i maszyn, to napotykamy zadania […]

Luty 27, 2018

Nauka wytrzymałości materiałów cz. 8


Rozciąganie i ściskanie

Ustanowiono stopień naukowy doktora-inżyniera, udzielany za naukowe opracowanie zadań technicznych, a nie rzadkie są wypadki, w których prywatne przedsiębiorstwa, oceniające znaczenie naukowego przygotowania, wysyłają swoich inżynierów do zakładów naukowych dla słuchania wykładów uzupełniających i uzyskania stopnia doktorskiego. Także w niektórych uniwersytetach niemieckich pojawiła się dążność do wzajemnego zbliżenia teorii z techniką. Ustanowiono w tym celu […]

Luty 27, 2018

Nauka wytrzymałości materiałów cz. 7


Rozciąganie i ściskanie

Wzajemne zbliżenie teorii i techniki w zakresie nauki o wytrzymałości, które zaznaczyliśmy powyżej, można zauważyć i w innych działach umiejętności technicznych. Znaczenie teorii i rola naukowego badania w technice wciąż wzrasta, co oczywiście wpływa na wymagania stawiane współczesnemu inżynierowi i musi się odbić na stanie wyższego wykształcenia technicznego. Nie wystarcza już rzemieślnicze wyuczenie się, przygotowujące […]

Luty 27, 2018

Nauka wytrzymałości materiałów cz. 6


Rozciąganie i ściskanie

Równolegle z wzrostem znaczenia badań teoretycznych zwiększa się także doniosłość laboratoriów. Pierwotnym zadaniem laboratoriów mechanicznych było badanie wytrzymałości i sprężystych własności rozmaitych materiałów budowlanych. Obecnie rozszerzyło się ich pole działania; obok badania materiałów zajmują się laboratoria także badaniem całych elementów konstrukcyjnych, a nawet modeli całych konstrukcji. Takie doświadczenia mają niekiedy charakter sprawdzający i służą do […]

Luty 27, 2018