Przyczyny zjawiska znużenia metali


Zastosowanie obliczeń

Mimo bardzo liczne doświadczenia nie można uważać zjawiska znużenia metali za zupełnie zbadane. Najistotniejszą rolę gra tutaj zapewne ta okoliczność, że nawet najdoskonalsze materiały konstrukcyjne, jak żelazo kowalne i stal, nie są ciałami doskonale sprężystymi i po usunięciu obciążenia nie powracają zupełnie dokładnie do pierwotnego stanu. Te zboczenia od doskonałej sprężystości, niedostrzegalne przy doraźnym badaniu […]

Marzec 9, 2018

Doświadczenia Wohler’a


Zastosowanie obliczeń

Najistotniejsze wyniki, do których doszedł Wohler w ciągu dziesięcioletniej pracy doświadczalnej, są następujące: 1) Materiały, jak żelazo kowalne i stal, można doprowadzić do rozerwania naprężeniem mniejszym od doraźnej wytrzymałości, skoro tylko wielkość naprężenia zmienimy dostateczną ilość razy. 2) Liczba zmian naprężenia, potrzebna do rozerwania pręta, zależy nie tylko od wielkości największego naprężenia, lecz także od […]

Marzec 9, 2018

Znużenie metali


Zastosowanie obliczeń

W różnorodnych konstrukcjach wszelkich gałęzi techniki mamy bardzo często do czynienia z obciążeniami zmiennymi. Siły wewnętrzne, wywołane niemi, w poszczególnych częściach składowych mogą przy tym doznawać znacznych wahnień swej wartości. Gdy np. przejeżdża pociąg kolejowy przez most, zwiększają się przeważnie siły wewnętrzne, wywołane już przedtem ciężarem własnym mostu, ale nierzadko zmniejszają się niektóre, a nawet […]

Marzec 9, 2018

Obciążenie działające nagle


Zastosowanie obliczeń

Przy stopniowym wzrastaniu obciążenia przedstawia się zależność między wydłużeniami Δ a siłą P w granicach proporcjonalności, linią prostą Oa. Dla każdej wartości X znajdziemy odpowiadającą wartość P. Pole trójkąta O a b, przedstawia energię potencjalną, nagromadzoną w pręcie przy odkształceniu. Każdej wartości Δ odpowiada zupełnie określona ilość energii V. Jeżeli obciążenie wzrasta stopniowo, to zachodzi […]

Marzec 9, 2018

Stopień bezpieczeństwa cz. 1


Zastosowanie obliczeń

Tak zwane obliczenie prętów, narażonych na rozciąganie lub ściskanie, polega na rozwiązaniu Zadań dwojakiego rodzaju. W jednym przypadku trzeba znaleźć największe obciążenie pręta z danego materiału o danych rozmiarach, które ten pręt trwale wytrzymywać będzie. W drugim zaś jest obciążenie dane, a szukamy wymiarów pręta, odpowiadających warunkom jego wytrzymałości. Do rozwiązania tych zadań należy najpierw […]

Marzec 9, 2018