Prawo Hooke’a cz. 4


Rozciąganie i ściskanie / wtorek, Luty 27th, 2018

Przy doświadczeniach z rozciąganiem notuje się prócz granicy proporcjonalności drugą wielkość charakteryzującą sprężyste własności materiału; jest nią granica sprężystości. Tak nazwano wartość naprężenia, względnie wydłużenia właściwego, po której przekroczeniu pojawiają się pierwsze odkształcenia trwałe, t. j. nie znikające po usunięciu działania siły rozciągającej. Dla naprężeń mniejszych od naprężenia na granicy sprężystości powinien materiał zachowywać się jako doskonale sprężysty. Jeżeli obserwacja tak pojmowanej granicy sprężystości (teoretycznej granicy sprężystości) jest nader trudną i zależną od dokładności środków pomiaru. Z tego powodu przez granicę sprężystości rozumiemy zwykle tę wartość naprężenia, przy której trwałe odkształcenie jest pewną określoną częścią odkształcenia całkowitego (praktyczna gr. spr.). Wielkość ta zależy zatem od umowy.

Takie materiały, jak kamień, beton i żelazo lane posiadają bardzo niską granicę proporcjonalności. Już przy stosunkowo niewielkich naprężeniach pojawiają się u nich zboczenia od prawa Hooke’a. Znalezioną doświadczalnie zależność między wydłużeniami, a odpowiednimi naprężeniami przedstawiamy z korzyścią wykresem, czyli diagramem. Na osi poziomej np. odcinamy wydłużenie jednostkowe e, a na osi pionowej odpowiadające im naprężenia c, wtedy każdy stan rozciąganego pręta przedstawia się na płaszczyźnie E oddzielnym punktem, a cały proces rozciągania przedstawi się pewną linią Om. Linia ta będzie oczywiście prostą Om, dopóki naprężenia są proporcjonalne względem wydłużeń, czyli dopóki nie przekroczono granicy sprężystości. Dla takich materiałów, jak żelazo lane, rosną następnie odkształcenia prędzej aniżeli naprężenia i otrzymamy dalej krzywą mm, zwróconą wypukłością ku górze (ku osi o).

One Reply to “Prawo Hooke’a cz. 4”

 1. To Cię zainteresuje:

  łupek warszawa
  masaż żory
  maska do piaskowania
  maskownica karnisza
  maszyna do makaronu
  maszynka do strzyżenia owiec
  maść świerkowa
  mata antypoślizgowa pod dywan
  medytacja gdynia
  membrany dachowe

Comments are closed.